Predpovedné numerické modely majú stále dostatok priestoru na vlastné zlepšenia. Aj keď algoritmy sú prepracované do detailov, stále je čo zlepšovať najmä pri priestorovej presnosti. Najmä v hornatom území sú výstupy limitované reliéfom a lokálnymi vplyvmi.

Modely rozdeľujeme pri základnom členení na globálne a regionálne. Úlohou globálnych nie je zachytiť detaily, ale popísať čo najlepšie všeobecnú cirkuláciu atmosféry. Až na regionálnej úrovni potom modely pracujú s čo najväčším rozlíšením digitálneho modelu reliéfu. Napríklad náš najsledovanejší model ALADIN (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International) bol koncipovaný ako dynamická adaptácia výsledkov globálneho modelu ARPEGE. Rozlíšenie modelu ALADIN sa napríklad v Českej republike zvýšilo z 4,711 km na 2,325 km. Čo je tiež veľmi pekný výsledok. Na Slovensku predstavili v roku 2020 nový model A-LAEF s horizontálnym rozlíšením 4,8 km. Pre ALADIN som našiel údaj až 10 km, čo je dúfam už stará informácia.

Úplne s iným rozlíšením pracujú aktuálne meteorológovia a experti na modely počasia zo spoločnosti The Kachelmann Group, so svojimi značkami weather.us a weathermodels.com. Tí vyvinuli model počasia s rozlíšením 1×1 km – Swiss Super HD.

Priestorové rozlíšenie 1×1 km švajčiarskeho modelu Super HD je oveľa vyššie ako u iných prevádzkových modelov počasia. Preto dokáže lepšie „vidieť“ údolia, hory, metropolitné oblasti a pobrežia, čo zase vedie k presnejšej predpovedi.

V súčasnosti používajú švajčiarsky model Super HD pre rôzne testovacie regióny po celom svete. Model dokáže vykonávať výpočty pre každý región na svete vrátane akýchkoľvek topografických podmienok. Aktuálne model spracováva územie alpskej oblasti, Nemecka a čiastočne zasahuje aj do Bratislavského kraja. Tešíme sa, keď bude model nasadený aj na zvyšok Slovenska.

Pre porovnanie hodnoty rozlíšenia jednotlivých modelov podľa stránky Meteoblue.com:

ModelOblasťRozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj
NEMS4Stredná Európa4 km72 h20:48 CESTmeteoblue
NEMS12Európa12 km180 h21:30 CESTmeteoblue
NEMS2-12Európa12 km168 h00:20 CESTmeteoblue
NEMS-8Stredná Amerika12 km180 h00:19 CESTmeteoblue
NEMS12India12 km180 h22:54 CESTmeteoblue
NEMS10Južná Amerika10 km180 h23:43 CESTmeteoblue
NEMS10Južná Afrika10 km180 h23:09 CESTmeteoblue
NEMS8Nový Zéland8 km180 h22:05 CESTmeteoblue
NEMS8Japonsko a Východná Ázia8 km180 h21:43 CESTmeteoblue
NEMS30Global30 km180 h20:04 CESTmeteoblue
NEMS2-30Global30 km168 h01:41 CESTmeteoblue
NMM4Stredná Európa 4 km72 h19:57 CESTmeteoblue
NMM12Európa12 km180 h21:17 CESTmeteoblue
NMM18Južná Amerika18 km180 h23:23 CESTmeteoblue
NMM18Južná Afrika18 km180 h21:48 CESTmeteoblue
NMM18Juhovýchodná Ázia18 km180 h22:25 CESTmeteoblue
ECWMF-IFSGlobal30 km144 h (@ 3 h)21:51 CESTEuropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10Global10 km144 h (@ 3 h)19:43 CESTUK MET OFFICE
UKMO-2UK2 km120 h (@ 3 h)20:16 CESTUK MET OFFICE
ICON7Európa7 km120 h (@ 3 h)06:26 CESTDeutscher Wetterdienst
ICON13Global13 km180 h (@ 3 h)20:20 CESTDeutscher Wetterdienst
ICON2Nemecko a Alpy2.2 km48 h04:32 CESTDeutscher Wetterdienst
GFS22Global22 km180 h (@ 3 h)18:32 CESTNOAA NCEP
GFS40Global40 km180 h (@ 3 h)19:12 CESTNOAA NCEP
GFSENS05Global40 km384 h (@ 3 h)00:01 CESTNOAA NCEP
NAM3Severná Amerika3 km60 h06:27 CESTNOAA NCEP
NAM5Severná Amerika5 km60 h19:33 CESTNOAA NCEP
NAM12Severná Amerika12 km84 h (@ 3 h)05:37 CESTNOAA NCEP
FV3-5Alaska5 km60 h01:32 CESTNOAA NCEP
GEM2Severná Amerika2.5 km48 h20:42 CESTEnvironment Canada
GEM15Global15 km168 h (@ 3 h)20:14 CESTEnvironment Canada
AROME2Francúzsko2 km42 h06:08 CESTMETEO FRANCE
ARPEGE11Európa11 km96 h06:07 CESTMETEO FRANCE
ARPEGE40Global40 km96 h (@ 3 h)18:29 CESTMETEO FRANCE
HRMN5Stredná Európa5 km48 h01:21 CESTKNMI
HIRLAM7Európa7 km54 h20:27 CESTFinnish Meteorological Institute
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by Vás zaujímať