Očakáva sa nezvyčajný útok na polárny vortex. O 30-60 dní modely predpokladajú náhle stratosférické oteplenie v Arktíde, čo by v Európe a Amerike prinieslo výrazné ochladenie, ktoré nie je každý rok!

Čím je zima bližšie, tým častejšie sa stretávame s pojmom polárny Vortex a náhle stratosférické oteplenie. V súčasnosti má polárny vortex opačnú – zosilňujúcu tendenciu. V nasledujúcich dňoch by sa mal dotiahnúť na 40 ročný rekord vo výške 10 hPa (~30 km).

11
Teplota vzduchu z modelu GFS a polárny vortex vo výške 10mb.

November a začiatok decembra sú obdobia, kedy polárny vortex podlieha maximálnej intenzite. Dni sú kratšie, pól sa ochladzuje a tlak klesá. Ak sa polárny vortex počas tohto obdobia zosilní, je veľmi pravdepodobné, že pomôže vytvoriť alebo zosilniť pozitívny NAO (Severo-atlantickú osciláciu), čo v praxi znamená miernejšiu zimu. Presne tento scenár predpovedajú modely na nasledujúcu zimu. Silný stratosférický polárny vortex zvyšuje polárnu cirkuláciu na nižších úrovniach, čo môže zastaviť studený vzduch v oblasti polárneho kruhu.

Avšak počasie je vždy veľmi dynamické. Prechádza zmenami na dennej a hodinovej báze po celom svete. Na severnej pologuli existuje dynamickejší model počasia, oproti južnej pologuli. Dynamika v prostredí môže odklánať energiu do vyšších úrovní atmosféry. Ak energia dosiahne vyššiu úroveň atmosféry, môže zapríčiniť oteplenie a tlak na stratosférický polárny vortex vo forme vĺn. Tie vedia spomaliť, oslabiť alebo v niektorých prípadoch úplne zničiť polárny vortex a ohriať polárnu atmosféru. Tento jav voláme náhle stratosférické oteplenie (angl. Sudden Stratospheric Warming). Hlavným kritériom na vznik tohto javu je zmena v smere prúdenia vzduchu v polárnej stratosfére, čo znamená, že polárny vortex stratí silu a dominuje polárna výš (anti-vortex). Treba však podotknúť, že nie každé otepľovanie má súvis s náhlym stratosférickým otepľovaním. S oslabovaním polárneho vortexu rastie zároveň tlak nad Arktídou, čo znamená, že chladný polárny vzduch sa môže ľahšie pohybovať smerom do USA a Európy.

14
Teplota v stratosfére z roku 2018 pri SSW.

Súčasné predpovede naznačujú mierne oteplenie koncom novembra. Momentálne nie je potvrdené, že polárny vortex sa výrazne naruší. Vieme však, že sa mierne oslabí. Podľa predpovede modelu GFS vidíme mierne oteplenie nad východnou Áziou a tlakovú výš formujúcu sa nad touto oblasťou. Musíme mať na pamäti, že predpovede modelov sú oveľa presnejšie v oblasti stratosféry, v porovnaní s povrchovými predpoveďami, kde sledujeme priemerné hodnoty.

2
Prognóza GFS modelu polárneho víru a menšej udalosti otepľovania na úrovni 10mb.

Prognóza modelu GEFS zobrazuje predpoveď intenzity stratosférického jet streamu vo výške 30 km známy ako Nočné polárne dýzové prúdenie (Polar night jet). V nasledujúcich dňoch vidíme mierny nárast a následne prudký pokles výkonu v čase nástupu otepľovania v kombinácií s tlakovou vlnou v stratosfére. Ak polárny prúd dosiahne 0 alebo záporné hodnoty, je to charakterizované ako náhle stratosférické oteplenie. Tieto udalosti sú dôležitým krokom na ceste k výraznému ochladeniu.

1
Predpoveď GEFS ensemble – pokles hodnôt nočného polárneho dýzového prúdenia.

Za posledných 60 rokov bolo evidovaných 36 náhlych stratosférických oteplení. Poďme si podrobne analyzovať udalosti, ktoré sa stali ešte pred vznikom SSW. Nižšie vidíme anomálie tlaku, ktoré sa vyskytli 20-30 dní pred vznikom SSW. Je to vysoký tlak nad Sibírom a severnou Európu, ktorý pomáha vytvárať vlny smerom do stratosféry. V kombinácií s rozširovaním snehovej pokrývky naprieč Sibírou. Taktiež môžeme vidieť nízky tlak nad oblasťou severného Pacifiku.

3
6
Tlak vzduchu na povrchu a 500mb anomálie pred SSW.

Pri pohľade na aktuálnu predpoveď tlakových anomálií sa jedná presne o ten istý model, ktorý vidíme vyššie. Silné pozitívne anomálie nad Euráziou a nízky tlak nad severným Pacifikom. Takáto konfigurácia je vhodná pre vlnenie smerom do stratosféry. Ak by sa tento model uskutočnil a pretrvával dostatočne dlho, šance na vznik SSW sa zvýšia koncom roka, čo by zároveň zvýšilo šance na chladnejšiu zimu v januári a februári v celej Európe a častiach USA, na rozdiel od dlhodobej predpovede. Tá predpokladá miernejšiu zimu, ale s možným vznikom SSW v niektorej perióde sezóny.

1_gfs-ens_mslpaMean_nhem_12
gfs-ens_z500aMean_nhem_10
Tlak vzuchu na povrchu, podľa GEFS a predpoveď anomálie 500mb. Zdroj: Tropical Tidbits

Stratosférické otepľovanie môžeme vidieť aj na predpovedi teplotných anomálií z modelu GFS, kde teplota nad východnou Áziou vystúpi na viac ako 20 °C v porovnaní s dlhodobým priemerom.

8
9
Teplotné anomálie vo výške 10hPa.

Súčasné predpovede ukazujú zmeny tlaku na severnej pologuli. Tieto zmeny majú vplyv na situáciu v stratosfére, čo následne zapríčiní oteplenie a tlakové napätie na stratosférickom polárnom vortexe. Ak by vlny pokračovali, mohol by to byť ideálny spúšťač náhleho stratosférického otepľovania, ktorý by narušil polárny vortex a zmenil globálnu cirkuláciu.

Spracovali: Martin Kelko, Miroslav Žiak z originálu: Andrej Flis

Mohlo by Vás zaujímať