Interaktívna mapa lavínového územia pre pohorie Malá Fatra. Rozdelená je podľa zón odtrhu, transportu a akumulácie lavín. Doplnkom je vrstva s miestami, kde sa stalo lavínové nešťastie.  Farebne sú rozlíšené lokality podľa Koeficientu lavínovej aktivity. Je to vypočítaný koeficient pomocou faktorovej anlýzy, ktorý zohľadňuje sklon reliéfu, frekvenciu výskytu lavín, typu povrchu (trávnatý, skalný, kosodrevina, les…) a nadmorskú výšku.

Lavínová mapa Malej Fatry
Lavínová mapa Malej Fatry (kliknutím na tento link budete presmerovaní do mapového rozhrania).
Mohlo by Vás zaujímať