V Stredozemnom mori sa už niekoľko dní formujú zaujímavé meteorologické fenomény. Koncom týždňa sa vyskytli v Chorvátsku a v Slovinsku snehové zrážky, v blízkosti tradičných pobrežných letovísk. Dýzové prúdenie tu dalo do pohybu tlakovú níž, ktorá sa formuje tak intenzívne, že sa začína hovoriť o európskom hurikáne – medikáne. Apeninský polostrov je vhodný pre tvorbu tohto zriedkavého úkazu. Ešte relatívne teplé Iónske more s teplotou 22-23°C pôsobí ako zdroj vlhkosti. Výstupné alpské prúdenie tento vzduch premiešava, rovnako ako striedavý prechod pevninou a morom. Už tieto dni boli zaznamenané vysoké rýchlosti vetra – bóra v Chorvátsku, Francúzsku, Taliansku a na Balkáne. Na zajtra sú vydané výstahy v niektorých lokalitách Talianska na intenzívne dažde, na horách výdatné sneženie a najmä búrlivý vietor. Oko tohto európskeho „hurikánu“ sa bude presúvať v Stredozemnom mori, južne od Talianska.

 

Formácia medikánu

 

Výstrahy v Taliansku pred viacerými meteorologickými javmi.

 

Sneženie v Chorvátsku

Mohlo by Vás zaujímať