Doggerland, často označovaný ako „Atlantída Severného mora“, bol rozsiahly kus pevniny spojujúci dnešnú Veľkú Britániu s kontinentálnou Európou. Táto krajina, ktorá je teraz skrytá pod hladinou Severného mora, bola kedysi bohatým a prosperujúcim miestom s rozmanitým ekosystémom. Vznikol počas poslednej ľadovej doby, približne pred 12 000 rokmi, keď boli hladiny morí výrazne nižšie a veľké oblasti Severného mora boli suchou pevninou. Doggerland poskytoval bohaté lovištia a zdroje potravy pre prvých ľudí, ktorí sa tu usadili po ustúpení ľadovcov.

Tieto komunity boli lovcami a zberačmi, čo znamená, že ich životný štýl bol úzko spojený s prírodou, ktorá ich obklopovala. Vďaka archeologickým nálezom vieme, že ich strava zahŕňala mäso z veľkých cicavcov, ako aj ryby a rôzne druhy plodov. Archeologické náleziská v Doggerlande sú naozaj unikátne vďaka tomu, že sú skryté pod morským dnom. Vďaka pokročilým technológiám, ako sú podmorské vyhľadávacie zariadenia, sa podarilo odkryť rôzne predmety, ktoré svedčia o živote ľudí v tejto oblasti. Medzi najzaujímavejšie objavy patria kamenné nástroje, zvyšky kostí a dokonca aj prastaré drevné konštrukcie, ktoré mohli slúžiť ako obydlia alebo ako súčasť rituálnych miest. K zániku Doggerlandu došlo približne pred 8 000 rokmi, keď stúpajúca hladina morí spôsobená koncom ľadovej doby zatopila túto oblasť. Zánik bol urýchlený aj veľkými prírodnými udalosťami, ako bolo obrovské tsunami Storegga, ktoré bolo spôsobené podmorským zosuvom pôdy pri pobreží Nórska. Táto katastrofa mala devastujúci účinok na krajinu a urýchlila jej zaplavenie.

Zosuv Storegga pri pobreží Nórska
Zosuv Storegga pri pobreží Nórska

Okrem toho, významnú úlohu v zániku tejto oblasti zohralo aj jazero Agassiz, ktoré bolo obrovským sladkovodným jazerom nachádzajúcim sa v oblasti dnešnej Kanady a severnej časti Spojených štátov amerických. Priehradné jazero vzniklo z topiaceho sa kontinentálneho ľadovca a jeho postupné vypúšťanie do Atlantického oceána mohlo významne prispieť k zvyšovaniu hladiny svetových morí, čo malo za následok záplavu a zánik Doggerlandu. Doggerland je dnes predmetom intenzívnych štúdií a výskumov, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť minulosti a adaptácii ľudí na zmeny prostredia. Zároveň nám prináša poučenie o tom, ako rýchle klimatické zmeny môžu ovplyvniť obyvateľstvo a celé ekosystémy. História Doggerlandu tak zostáva neoddeliteľnou súčasťou európskej pravekej histórie a jej príbeh nás stále fascinuje svojou komplexnosťou a tajomnosťou. Vďaka pokrokovej archeológii a paleoekológii dnes vieme, že táto „pochovaná krajina“ bola kedysi kolískou života a prosperujúcou krajinou, ktorú neúprosne zmenila príroda. Doggerland tak zostáva pod morskými vlnami ako pripomienka našej minulosti, ale aj ako varovanie pre našu budúcnosť.

Mohlo by Vás zaujímať