Počas celej doby ľadovej, ktorá pokrývala ľadovcom obrovské časti severnej pologule, sa rozprestieral obrovský Laurentínsky ľadovec. Táto ľadová masa, pomenovaná podľa Laurentianského pohoria v Kanade, predstavovala najmohutnejší ľadovec svojej doby, ktorý ovplyvňoval nielen klímu, ale aj geografiu a ekosystémy. Laurentínsky ľadovec sa nachádzal na rozsiahlom území Severnej Ameriky. Vznikol pred približne 115 000 rokmi. V jeho najväčšom rozsahu počas posledného glaciálneho maxima, ktoré nastalo približne pred 20 000 rokmi, pokrývalo jeho územie časti dnešnej Kanady a severu Spojených štátov amerických vrátane oblastí ako sú Ontario, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, časti severozápadných teritórií, ako aj štáty ako New York, Michigan, Wisconsin a Minnesota.

Bol to skutočne monumentálny prírodný úkaz, ktorý formoval krajinu na tisícročia. Konečné rozmery Laurentidského ľadovca boli priam ohromujúce. Odhaduje sa, že v období svojej najväčšej expanzie mohol mať rozlohu až okolo 13 miliónov štvorcových kilometrov. Tento obrovský ľadový štít siahal až do súčasnej oblasti New Yorku na juhu a prekrýval celé dnešné Veľké kanadské jazerá.

Čo sa týka hrúbky, Laurentidský ľadovec bol na niektorých miestach hrubý až 3 kilometre, čo je viac ako dvojnásobok výšky najvyššej budovy na svete v súčasnosti. Jeho monumentálna masa tlačila na zemskú kôru, spôsobujúc jej prehĺbenie, čo malo za následok vznik mnohých kanadských jazier a riek po jeho ustúpení. Zánik Laurentidského ľadovca sa odohral postupne a súvisel s globálnym otepľovaním na konci poslednej ľadovej doby. Začal ustupovať približne pred 10 000 rokmi a proces tavenia bol pomalý, ale nezadržateľný. Jeho koniec symbolizuje prechod od pleistocénu k holocénu a dramatické zmeny, ktoré tieto epochy od seba odlišujú.

Zánik ľadovca bol spájaný so vznikom už neexistujúceho jazera Agassiz. Toto ľadovcové jazero sa rozprestieralo južne od Hudsonovho zálivu. Existuje teôria, že pretrhnutie hrádze tohto jazera spôsobilo na niekoľko storočí prudké ochladenie severnej pologule a nástup obdobia Mladší dryas. Bolo to spôsobené narušením salinity oceánu a následnú zmenu v systéme morských prúdov.

Po zaniknutí Laurentidského ľadovca zostalo po ňom veľké množstvo geologických a hydrologických foriem, ktoré sú dnes svedectvom jeho niekdajšej veľkosti a sily. Dnes môžeme vďaka týmto formám pochopiť, ako mohutný Laurentínsky ľadovec modeloval kontinent, ale aj ako ovplyvnil globálny klimatický systém.

Mohlo by Vás zaujímať