Už je to tu, najrozsiahlejšia lavínová mapa pokrývajúca celé Tatry v interaktívnej podobe! Spolu vyše 3800 lavínových dráh, z toho 800 na poľskej strane. Toto dielo si vyžadovalo niekoľko rokov práce, ktorá ešte stále nie je finálna, ale rozhodol som sa pre zverejnenie beta verzie, najmä z dôvodu rozbehnutej zimy. Z návštevnosti stránky som usúdil, že aj napriek niektorým nedostatkom a nedokončeným veciam by bolo fajn zverejniť túto mapu. Musíte byť trochu aj zhovievaví k nedostatkom, lebo naozaj som ju tvoril od metodiky výskumu, vlastného výskumu, cez nekonečné mapovanie, vyhodnocovanie štatistických analýz nad atribútmi, programovaniu mapového okna, funkciounality, serverovým nastaveniam, po grafické úpravy takmer sám. Za spoluprácu by som chcel poďakovať Palimu Krajčímu (zmapoval pekne Západné Tatry), a Slosovi (identifikoval asi 1000 tatranských štítov).

No a čo tu nájdete okrem tradičných lavínových máp, ktoré som už viackrát v článkoch popisoval? V prvom rade sú to tatranské šíty, vežičky, sedlá, veľmi detailne spracované. Tu sa ospravedlňujem za diakritiku, ktorá sa tradične pokašľala. Tá slovenská UTF-8 je katastrofa a musíme s tým ďalej niečo robiť. Ešte by som rád nejak pridal popisky, ktoré bude filtrovať podľa mierky zobrazenia. S tým sa tiež teba chvíľu pobaviť. Samozrejme rýchlosť zobrazovania, offline prístup, prípadne mobilnú aplikáciu.. Veľmi dobrou pomôckou sú turistické trasy, kde sa lepšie zorientujete, ktorý chodník je nebezpečný. Celý systém je stále veľmi živý a pracujem na ňom, priznám sa, že v rámci voľného času. Rodina, práca a kamaráti si vyžadujú svoje 🙂 Rád by som vytvoril komplexný GIS Tatier, ktorý bude plný užitočných informácií. Zozbieraných dát je viac ako dosť, len ich treba dať nejak do prezentačnej formy. Tu je teda odkaz na mapové okno a za ním v texte sú faktografické údaje o lavínových dráhach Tatier.

Lavínová mapa Tatier, po kliknutí na obrázok sa vám otvorí interaktívna mapa

Tatry predstavujú z hľadiska lavínovej aktivity dynamické pohorie, čo dokazuje aj celkový počet 3800 lavínových dráh (z toho 3000 slovenská časť a 800 poľská). Celé územie bolo potrebné mapovať dvoma prístupmi, nakoľko sa tu nachádza hôľny reliéf a bralný typ povrchu so strmými stenami prerušovanými úzkymi konkávnymi žľabovými formami. Lavínové dráhy sú rozdelené na zóny odtrhov, transportu a akumulácie lavínového materiálu.

Rozloha odtrhových zón Tatier je 5280 ha s priemernou rozlohou pre jednotlivé odtrhy 1,4 ha. Najrozsiahlejší odtrh dosahuje 20 ha. Najdôležitejší morfometrický parameter pre vznik lavín je sklon reliéfu v mieste odtrhu. Pre Tatry bol vypočítaný priemerný sklon 42°. Najvyššie sklony sú v bralnej časti Vysokých Tatier, čo predpokladá vznik rýchlych žľabových lavín z nového snehu. Západné a Belianske Tatry majú hôľny charakter a preto sa tu vyskytujú lavíny rozsiahlejšie a prevažne v neskoršom období po snežení.

Celková dĺžka transportných zón je 1860 km, priemerná dĺžka takmer 500 m a maximálna dĺžka 3140 m. Rozloha akumulácií je spolu 1890 ha, priemerná akumulácia má rozlohu 1 ha a najrozsiahlejšia 26 ha sa nachádza v Žiarskej doline.

V Žiarskej doline bola zaznamenaná najrozsiahlejšia lavínová udalosť novodobej histórie Tatier. Dňa 25.3.2009 o 11.00 hodine sa odtrhlo viacero lavín, čomu predchádzal veľký prírastok snehu v krátkom čase a netypicky chladné počasie na začiatku jari.

V Doline Rybiego Potoka sa nachádza 110 odrthových zón s priemerným sklonom 46° a celkovou rozlohou 71 ha. Ich priemerná rozloha je 0,6 ha a maximálna 2,5 ha. Dolina je prevažne v bralnom type reliéfu, vďaka čomu sú tieto plochy menšie. Lavíny padajú do 25 zberných akumulačných zón s rozlohou 86 ha. Dĺžka transportných zón je spolu 69 km, s priemernou 630 m a maximálnou 1300 m.

Mohlo by Vás zaujímať