Tatranská vysokohorská informačná kancelária

11049610_798895260159953_7364330671099754931_o10549229_741492699233543_6745795845275264598_o10465421_798895756826570_83172891041225266_o

Chcete sa dozvedieť aké sú momentálne lavínové podmienky? Chcete vedieť, aký je prístup na vysokohorské chaty? Prípadne sa viac dozvedieť o počasí na horách? Navštívte nás v našej kancelárii v Tatranskej Lomnici v Dome obchodu a služieb! Poprosíme nás dopredu informovať o vašej návšteve na t.č. 0949 208 209. Prípadne mailové žiadosti adresujte na miroziak@gmail.com.

carpathia

Ďalej organizujeme workshopy a prednášky na vedecké témy v oblasti vysokohorskej krajiny Tatier. Pozvánky priebežne zverejňujeme na našej FB stránke: https://www.facebook.com/avalanchesk

Činnosť TVIK: Základným cieľom je poskytovať verejnosti vedecké a popularizačné informácie o Tatrách.

 • Organizovanie odborných stretnutí pre verejnosť s odborníkmi s prírodovedným zameraním. Išlo by najmä o oblasť geologického (geomorfologického) vývoja Tatier, zaľadnenia – glaciálny vývoj a oblasť botaniky, fyziológie rastlín a ochrany prírody. V tejto oblasti sme sa aktívne zapájali do medzinárodných vedeckých výskumných tímov.
 • Organizácia odborných školení a seminárov pre učiteľov prírodovedných predmetov na základných a stredných školách v rámci širšieho okolia Tatranského regiónu
 • Odborné prezentácie pre organizované skupiny turistov a návštevníkov Tatier
 • Organizovanie informačných dní, kde by sa návštevníci dozvedeli o bezpečnom pohybe na horách, prvej pomoci a v zimnom období lavínové informácie.
 • Poskytovanie informácie o horolezeckých cestách
  • Vytvorenie, administrácia a aktualizácia verejne prístupného a  otvoreného registra tatranských výstupov v čo možno najväčšom rozsahu v elektronickej a papierovej forme
  • Poskytovanie informácií o súčasných podmienkach a aktuálnych obmedzeniach v jednotlivých cestách, stenách a vrcholoch
  • Pravidelné organizovanie prezentácií a premietanie filmov o hodnotných prelezoch, prechodoch a expedíciách z Tatier a zo sveta
 • Zriadenie menšej odbornej knižnice pre prezenčné štúdium s odborným výkladom
 • Vlastný výskum z oblasti biológie, geomorfológie a meteorológie (vlastná meteorologická stanica)

Kancelária vznikla vďaka podpore:

vt

Adresa: Centrum obchodu a služieb s.č.101 (2. poschodie), Tatranská Lomnica, 059 60, Vysoké Tatry

Výber z našich akcií:

Prezentácia najväčšieho atlasu o Tatrách Ukážka ďaťom správneho pohybu na horách - ZŠ Karpatská Správne posúdenie podmienok na horách, Zbojnícka chata. Vzdelávanie v oblasti pohybu v zimnom vysokohorskom teréne Príspevky nášho člena z polárnej výskumnej stanice na Špicbergoch. Meranie vodnej hodnoty snehu s Ústavom hydrológie a lavínový kurz Zasvätili sme redaktora Denníka N o bezpečnom pohybe na horách. Podrobná analýza lavínového nešťastia v Tirolsku 2016.

Prezentácia najväčšieho atlasu o Tatrách

Ukážka ďaťom správneho pohybu na horách – ZŠ Karpatská

Správne posúdenie podmienok na horách, Zbojnícka chata

Vzdelávanie v oblasti pohybu v zimnom vysokohorskom teréne

Príspevky nášho člena z polárnej výskumnej stanice na Špicbergoch

Meranie vodnej hodnoty snehu s Ústavom hydrológie a lavínový kurz

Zasvätili sme redaktora Denníka N o bezpečnom pohybe na horách

Podrobná analýza lavínového nešťastia v Tirolsku 2016

V spolupráci so SAV sme vytvorili monografiu o lavínach

Pre Prírodovececkú fakultu UK sme zbierali vzorky na datovanie zaľadnenia vo Vysokých Tatrách

Denné meteorologické správy pre úspešnú expedíciu na Dhalágirí (8167m)

Pripravujeme sa na meteorologické predpovede pre expedíciu Gasherbrum (8080) 2018

….