Búrková činnosť je v letnom období veľmi nebezpečná a ľudia, ktorí sa pohybujú na horách sú veľmi zraniteľní. Spôsobov, akých nás môže zasiahnuť blesk je niekoľko. Paradoxne nie je najsmrteľnejší priamy zásah, ale až 50% usmrtených ľudí bolo v dôsledku uzemnenia elektrickým prúdom. Bočný zásah zapríčinil 30% úmrtí, 15% spätný výboj a len 3-5% tvorí priamy zásah spolu s vedením prúdu (štatistika je z roku 2010).

Osoba zasiahnutá priamo bleskom sa stáva súčasťou hlavného výboja blesku. Priame zásahy sa najčastejšie vyskytujú u obetí, ktoré sú na otvorených priestranstvách. Priame zásahy nie sú také bežné ako iné spôsoby zasiahnutia bleskom, ale sú potenciálne najsmrteľnejšími. Pri väčšine priamych zásahov prechádza elektrický výboj pozdĺž a tesne nad povrchom pokožky (nazývaný flashover) a časť prúdu prechádza cez telo – zvyčajne cez kardiovaskulárny a nervový systém. Teplo, ktoré vzniká pri pohybe blesku cez pokožku, môže spôsobiť popáleniny, ale prúd, ktorý sa pohybuje v tele, je oveľa závažnejší. Aj keď schopnosť prežiť úder blesku súvisí s okamžitou lekárskou starostlivosťou, faktorom je aj množstvo prúdu, ktorý prešiel telom zasiahnutého.

1. Priamy zásah bleskom

Bočný zásah (nazývaný aj bočné postriekanie) sa vyskytne, keď blesk zasiahne vyšší objekt v blízkosti obete a časť blesku preskočí z vyššieho predmetu na obeť. Osoba v podstate pôsobí ako „skrat“ pre určitú časť energie pri výboji blesku. Bočné zásahy sa zvyčajne vyskytujú, keď sa obeť nachádza vo vzdialenosti do 1 metra od objektu, ktorý je zasiahnutý. Obete bočného blesku sa najčastejšie schovali pod stromom, aby sa vyhli dažďu alebo krupobitiu.

2. Bočný zásah

Keď blesk zasiahne strom alebo iný predmet, veľká časť energie putuje smerom na zemský povrch. Toto je známe ako uzemnenie. Ktokoľvek, aj  mimo blesku je teda potenciálne obeťou (Prúd môže dokonca putovať aj v podlahách s vodivými materiálmi). Pretože uzemnenie zasahuje omnoho väčšiu oblasť, ako iné spôsoby zásahu bleskom, spôsobuje najviac smrteľných úrazov a zranení. Tento typ blesku tiež zabíja veľa hospodárskych zvierat. Prúd obvykle vstupuje do tela v kontaktnom bode najbližšie k úderu blesku, prechádza kardiovaskulárnym a nervovým systémom a opúšťa telo v bode najviac vzdialenom od blesku. Čím väčšia je vzdialenosť medzi bodmi, tým väčšia je pravdepodobnosť smrti alebo vážneho zranenia. Pretože veľké hospodárske zvieratá majú relatívne veľké rozpätie tela, je tento úder blesku pre ne fatálny. Pre ľudí platí niečo podobné, pokiaľ majú ležiacu polohu. Vtedy prechádza prúd celým telom.

3. Uzemnenie
3. uzemnenie a krokové napätie
3 osoby v stane, z toho 2 boli zachránené a jedna zomrela, pretože ňou prešiel prúd, keď ležala

Pozor na krokové napätie –Krokové napätie vzniká, keď postava človeka premosťuje rozdiel medzi rôznymi časťami tela a prúd začne prechádzať miestom najmenšieho odporu.

  • Keď sa dotýkame mokrej skaly vznikne krokové napätie medzi rozpaženými rukami üAlebo medzi rukou a nohou
  • Keď sedíme, medzi zadkom a nohami
  • Keď stojíme pod nízkym previsom alebo pod stromom prúd môže pretekať medzi hlavou a nohami (najnebezpečnejší prípad, lebo prúd prejde celým telom a zasiahne všetky dôležité orgány)

Blesk môže prejsť veľké vzdialenosti v drôtoch alebo iných kovových povrchoch. Kov nepriťahuje blesky, ale poskytuje cestu, ktorú blesky môžu nasledovať. Väčšina nehôd spôsobených bleskom v interiéri a niektoré vonkajšie úrazy sú spôsobené vedením. Či už vo vnútri alebo vonku, je ohrozený ktokoľvek, kto je v kontakte s kovovými drôtmi, alebo kovovými predmetmi. Zahŕňa to všetko, čo sa pripája do elektrickej zásuvky, vodovodné batérie a sprchy, káblové telefóny, okná a dvere.

4. vedenie

Spätný výboj – UpwardStreamer
Aj keď to nie je také bežné ako iné typy poranení bleskom, ľuďom, ktorí boli zasiahnutí spätným výbojom hrozí, že budú usmrtení alebo zranení bleskom. Tieto výboje sa vyvíjajú, keď sa líder klesajúci smerom nadol približuje k zemi. Typicky iba jeden zo spätných výbojov prichádza do styku s lídrom, keď sa približuje k zemi a poskytuje cestu pre spätný zásah (blesk). Keď sa však hlavný kanál vybije, urobia to aj všetky ostatné prúdy v tejto oblasti. Ak je osoba súčasťou jedného z týchto spätných výbojov, mohla by byť počas výboja usmrtená alebo zranená. Aj keď kanál blesku nebol medzi mrakom a spätným výbojom nahor dokončený.

5. spätný výboj
Mohlo by Vás zaujímať