Atlas Tatier vyšiel na začiatku roka 2016. Obsahuje až 82 máp na 28 mapových listoch a dopĺňa ho 165 ilustrácií:.

1. TATRY AKO FYZICKOGEOGRAFICKÝ REGIÓN

2. KLÍMA

3. VODSTVO

4. GEOLOGICKÁ STAVBA A PODZEMNÉ VODY

5. RELIÉF

6. PôDY

7. TYPY PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

atlastatier

Tu si môžete objednať atlas.

Mohlo by Vás zaujímať