Popri analýzam ľadovcových jadier a izotopom kyslíka z morských sedimentov, ďalšou možnosťou ako rekonštruovať paleoklímu je použitie izotopov kyslíka δ18O zo sintrov, ktoré tvoria jaskynnú výzdobu. Príkladom sintru používaného na tento druh výskumu je stalagmit. V ňom sú klimatické údaje uložené podobne ako v dreve. Už pri pohľade na odborne odrezaný stalagmit je možné určiť rôzne obdobia jeho vývoja. Momentálne metódy (Th/U a U/Pb) dovoľujú datovať sintre do veku okolo 800 ka BP.

Proces získania δ18O zo sintrov a rovnicu na výpočet priemernej ročnej teploty pri vzniku vzorky opísal Epstein v roku 1953 a revidovaná bola Sharpom (2007). Použitím tejto rovnice sa viacerí výskumníci pokúsili rekonštruovať klímu v rôznych historickým obdobiach. Ich výstupy však existujú len vo forme grafov. Extrapoláciou výsledkov vznikli mapy rekonštruovanej klímy v poslednej medziľadovej dobe (135 – 115ka BP).

Napriek tomu, že kras zaberá až 13% povrchu súše, konečný počet použitých vzoriek bol 38 lokalizovaných na rôznych miestach severnej pologule. Práve nízky počet lokalít (jaskýň a ložísk sintrov) mal negatívny dopad na interpoláciu teplôt za použitia metódy Co-Kriging. Nízky počet sintrov bol najmä v dôsledku ich vzácnosti a jedinečnosti, ktorá by sa mohla výskumom zničiť. Použité boli preto len poškodené, prípadne tie, ktoré sa v minulosti využili na iný výskum. Tak isto je možné využiť sintre z tzv. paleojaskýň, ktoré boli počas geologických dôb zaplnené sedimentami, vyzdvihnuté a ich strop bol oderodovaný. Výsledkom bola vypočítaná priemerná ročná teplota.

Fotogaléria mapových výstupov

[huge_it_gallery id=“4″]

Autor: Jakub Bernadič (Mgr., M.Sc.)

Autor študoval v rokoch 2008 až 2013 postupne bakalársky a magisterský stupeň Geografie v regionálnom rozvoji na FPV UKF v Nitre. V rokoch 2015 a 2016 študoval magisterský stupeň v odbore GIS na Univerzite v Aberdeene. Zúčastňuje sa výskumných expedícii slovenských jaskyniarov doma a na Západnom Balkáne. Momentálne žije v Škótsku, kde pôsobí ako zástupca cestovnej kancelárie a pripravuje sa na doktorandské štúdium.

Mohlo by Vás zaujímať